Uloq-ko’pkari – chavanndoz va ot ruh-u jismi birlashgan o’yin

Sizlarni xalq o’yinlari bilan tanishtirishda davom etamiz.Bu galgi sharhimiz ota-bobolarimizdan meros qolgan «Uloq-ko’pkari»haqida boradi.

MILLIY DORBOZLIK SAN’ATI ISTIQBOLI

O‘zbek milliy xalq o‘yinlari azaldan ajdodlarimiz madaniy hayotining ajralmas qismi sifatida e’zozlanib kelinadi. Asrlar davomida xalqimiz ma’naviyatini boyitib, ongi, tafakkuri va his-tuyg‘ularini teranlashtirib kelgan o‘yinlarda insonning turmushi, mehnati, tajribasi, kurashi, jasurligi, epchillik va mardlik kabi fazilatlari  o‘z aksini topgan.